NOVATECA se va extinde în raioane

Bibliotecarii ce deservesc bibliotecile publice din raionul Criuleni s-au întrunit pe 20 martie pentru a discuta despre condiţiile minime pe care trebuie să le întrunească bibliotecile publice pentru a putea aplica la Programul Naţional Novateca.

Valentina Bobeico, şefa secţiei cultură a Consiliului raional Criuleni, a informat bibliotecarii prezenţi la întrunire, că în perioada 17 martie – 30 aprilie se va desfăşura prima rundă de selecţie a bibliotecilor publice, iar cei car vor aplica vor avea şansa să transforme biblioteca publică într-un centru comunitar modern şi activ. Înscrierea în prima rundă de selecţie a bibliotecilor publice pentru reţeaua Novateca este la moment deschisă pentru toate bibliotecile publice din Moldova.

Bibliotecile publice care vor intra în program, vor primi calculatoare pentru accesul publicului la Internet, iar bibliotecarii vor beneficia de instruire și susținere din partea programului Novateca și a partenerilor programului pentru a oferi servicii noi de bibliotecă bazate pe necesitățile comunității. Valentina Bobeico a amintit că din 2015 instituţiile bugetare vor fi finanţate de bugetele locale, relaţia şef de bibliotecă – primar va fi esenţială în asigurarea durabilităţii proiectului. Totodată primarii vor fi acei care îşi vor exprima acordul de participare a bibliotecii publice la proiect prin semnarea unei scrisori de garanţie, prin care se obligă să asigure condiţii minime pentu activitatea bibliotecii: spaţiu, post de telefon şi conexiune la internet în bandă largă, sursă de căldură pe timp de iarnă, reţea electrică cu împământare, mobilier funcţional, sistem de securitate sau cel puţin paznic. APL va trebui să achite costurile şi deplasările pentru instruirea bibliotecarilor care aplică la proiect.

Tatiana Cociug, responsabil pentru aplicarea online a raionului Criuleni pentru Programul Novateca, şi-a informat colegii despre modul de completare a formularului de înscriere şi condiţiile de participare la concurs. Totodată, bibliotecarii au fost informaţi că bibliotecile săteşti nu pot aplica sinestătător la proiect, doar la pachet cu biblioteca raională, care va fi şi centrul de instruire a celorlalte biblioteci. În timp ce unii bibliotecari s-au arătat sceptici faţă de posibilitatea bibliotecii pe care o gestionează de a întruni toate condiţiile necesare pentru participare la proiect, alţii au raportat că întrunesc deja condiţiile, sau chiar nu mai au spaţiu pentru compiutere, fie pentru că au mai participat la proiecte, fie că au fost dotate de APL. Este exemplul biliotecilor Slobozia Duşca, Izbişte, Răculeşti, Hruşova, Hîrtopul Mare, Măşcăuţi, Mălăieşti. În 2014 pentru necesarul de carte şi presă periodică se alocă 3 lei 97 de bani pentru fiecare locuitor al satului/comunei.

S. Cernov

Comments

comments

Comments

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *